torsdag 17 september 2009

Vad vet vi om civilsamhället? 200 miljoner till forskningen!

Vad vet vi egentligen om "svenskarnas" föreningsengagemang? Drivkrafterna bakom all tid som så många människor lägger frivilligt och ideellt i "sin" föening? Hur ser utvecklingen ut, om vi tittar bakåt? Framtidstendenserna? Har politikens syn på medborgarnas självorganisering förändrats ut under åren? Vad betyder det för föreningslivet när vi i kommunerna gärna ser ökat föreningsengagemang inom ramen för åtagandet "välfärden"? Vad betyder det för medborgarna när föreningslivets aktiviteter inom kultur- och fritid sviktar pga försämrad ekonomi? Har finansieringsvägarna breddats/krympts? Hur har medlemsinflytandet och engagemanget förändrats över tiden? Ja frågorna kan bli än fler. Svårare är det dock med svaren.

Visst har universitet och högskolor liksom starka ideella organisationer som Röda Korset, idrottsrörelsen, folkbildningsorganisationer mfl gjort bra enskilda insatser. Ja till och med banbrytande. Stockholms Handelshögskolas forskning har varit och är betydande. Ersta Sköndals likaså. Bildandet av Ideell Arena är ett annat bra initiativ ursprunget ur bl.a föreningssveriges diskussioner om ökade kunskaper och kunskapspridning om civilsamhället. Dessa alla, nämnda som onämnda, kända som okända insatser, har varit och är ovärderliga. Fortsatta egna intiativ likaså.

Under många, många och långa år har företrädare för folkrörelseSverige, föreningslivet, civilsamhället (kärt barn har många namn!), ställt därför berättigade krav på ett rejält statligt forskningsprogram om det civila samhällets betydelse. Förslag har funnits vid flera olika tillfällen. Senast (?) från Folkrörelseutredningen i betänkandet "Rörelser i tiden", SOU 2007:666
Och nu tar Alliansregeringen ett stort och viktigt steg:Ett tio-årigt forskningsprogram med över 200 000 000 kronor. Pengarna ska gå till följande områden; tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning hos t.ex. myndigheter samt till att sprida resultaten av forskningen och att utveckla statistik över sektorn.

- Det är glädjande att man äntligen satsar på detta forskningsområde. Det säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Ja, jag håller naturligtvis med. Och säkert också alla föreningsföreträdare som under åren kämpat för ett statligt forskningsprogram kring civilsamhället.

Inte minst i kommunerna behöver vi också öka våra kunskaper om hur det lokala föreningslivet fungerar, dess villkor och framtidsutsikter. Det är också en fråga som engagerat oss i Haninge kommuns Demokratiberedning. Våra förslag om förbättrade relationer mellan civilsamhället och kommunen skickas snart på remiss. Och våra förslag och reflektioner bygger bl.a. på den dialog som vi haft under drygt ett halvår med över 50-talet olika föreningar som verkar inom kommunen.

Ha en go och glá torsdagkväll!

Läs och kommentera gärna också min andra blogg: www. raymondieuropa.blogspot.com

Inga kommentarer: