söndag 4 oktober 2009

Låt barnen leka, på allvar!

Brännpunkt, i dagens Svenska Dagbladet, skriver barnläkaren Carl Lindgren: Skogen har för många barn reducerats till en ren kuliss. Platserna för lek är istället tillrättalagda och inhägnade. Men den sinnesstimulering som naturen erbjuder är av särskild vikt för den växande hjärnan och kan sannolikt bidra till att lindra ADHD-symptom.


Så sant, så sant. För landets alla kommuner borde det vara en ledstjärna. Kommunerna har ju planmonopol. Det monopolet kan mycket väl nyttjas till att slå vakt om, ja kanske utveckla, de ytor för barnens lek som inte är "tillrättalagda". I allra flesta fall planeras det för barnen utifrån vuxnas uppfattning om vad barn uppskattar, behöver osv. Inte alls säkert att det är barnens uppfattning. Men det kan vara ett försök av oss vuxna att ha barnperspektivet i planeringsfrågorna. Barnens uppfattningar respektive barnperspektivet är ju olika sätt att hantera frågor.


Carl Lindgren avslutar sin artikel med: Vi måste också våga ge avkall på vårt kontrollbehov och skaka av oss vår, av mediedramaturgerna omhuldade, oro och låta barnen slippa att stå i ständig kontakt med , oss. Något för oss alla, oavsett om vi är föräldrar, grannar, förtroendevalda eller t.ex. planerare att ta till oss. Vi har ju alla förbättringsmöjligheter, eller hur?


För oss i Haninge kommuns ledning är det tex. viktigt att uppmärksamma och hantera barnens lekplatser, naturliga inte minst (!), i vårt arbete med planeringen av t.ex. Vega-staden. I det kommande hållbarhetsprogrammet bör det vara en viktig länk utifrån den sociala dimensionen av hållbarhet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Varför kan inte schackspelet har samma effekt eftersom det är ju naturens lagar man kan uppleva vid brädet ?
När denna sanning som är bannlyst hos Vetenskap och folkbildning kom fram just i Haninge - lade man ner Schackklubben trots att det fanns 100.000 kr pengar på Banken !
Det är dags att politiker i Haninge vaknar från sin "törnrosa sömn" !

Anonym sa...

Varför är det för svar ... "Försök med din skitprat i ett annat forum" - man får från politiker och Forum för VoF ?
Politiker i Haninge har satsat c. 2 milj.kr på senaste 20 år för schacktävlingar - vad blev det för resultat ?
Resultat från Sweden Chess Tournament 88-91 blev en revolution i schack- och vetenskapliga tänkandet... schack har blivit ett geometriskt språk - vilket skolorna har upptäckt nu genom att ordna schackdagar i Haninge !
Det pågår även EU-projekt (Emtism) som undersöker hur matematik och geometri hänger ihop!

Vad är det som har hänt ?

Anonym sa...

Kloka tankar. På familjesajten Babyvärlden har vi just nu detta uppe till diskussion. Gå gärna in och diskutera och länka till din blogg:

http://www.babyvarlden.se/Nyhetsartiklar/MinStory-Jag-var-ett-riktigt-asfaltsbarn/