onsdag 14 oktober 2009

Haninge i Europa


Den här veckan ägnar mestadels av tiden till Europasamarbete. Något vi behöver mer av, inom ramen för EU och t.ex. Europarådet.

Jag är en av sex svenska ledamöter i Europarådets kommunalkongress. Och vi sammanträder nu i Strasbourg.
Haninge kommun antog förra året ett internationellt program. Särskilt lyftes det nordiska och Europasamarbetet fram. Haninges plats och roll i Europa, liksom det andra perspektivet, Världen i Haninge berördes.
Skall vi lyckas stärka och inte minst utveckla Haninge som kommunen där vi kan leva ett gott liv, hela livet, behövs mer av samarbete. Mellan kommunen och företagen, mellan kommunen och akademin, mellan föreningslivet och kommunen, med kommunerna på Södertörn, med vänorterna osv. Och i olika sammanhang där vi också rör oss utanför Sveriges gränser. Haninge kommun har mycket att lära av andra, inom som utom Sverige. Ett öppet sinne för detta internationella samarbete skapar goda förutsättningar att i Haninge utveckla framtidskommunen.
Res och lär, var ett motto under 1970-talet för SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Det borde vi också ta till oss i Haninge!

Inga kommentarer: