torsdag 15 oktober 2009

Lokal polis - bättre och tryggare?

Regeringskansliet har startat en översyn av polisens organisation. Inte en dag för sent, eller? För ibland läser man i tidningar om tvister mellan rikskrim och länspolismyndigheten i hur händelser, frågor, ska hanteras.

Den rödgröna röran (s, v och mp) tycker det är bäst att slå samman landets 21 olika länspolismyndigheter. Big is beutiful (and strong?), tycks man anse. Att gigomanin inte släppt taget, man bara undrar .....

Visst måste de nationella polisiära arbetet bli effektivare. Lika viktigt är kanske att också polisen återfår mer av lokal förankring?

Nationellt måste vi kraftsamla för att kunna hantera gränsöverskridande brottslighet (naturligtvis också tillsammans inom EU) och annan tyngre, ofta gängrelaterad, yrkeskriminalitet. Men också skadegörelse, misshandel, inbrott, bilstölder etc. måste också hanteras effektivt. Det handlar ju oftast om svåra ingrepp och händelser i människors vardagsliv. PJ Linder skrev häromveckan att också vardagsbrottsligheten fungerar som en sorts lärlingsutbildning för blivande yrkesförbrytare. En än mer effektiv lokal polis borde kunna öka tryggheten för medborgarna och minska rekryteringen av fler yrkeskriminella?

Se till att polisverksamheten kring "vardagsbrottsligheten" blir mer lokalt förankrad. Innan förstatligandet av polisväsendet så fanns det lokal ordningspolis. Kanske det vore ett sätt att göra viktig polisverksamhet mer lokal och i bättre samspel med lokala aktörer med en kommunalisering av viss polisiär verksamhet? Så om en sammanslagning av alla länspolismyndigheter skulle främja också en än mer lokalt förankrad polis, så ok för mig.

Inga kommentarer: