lördag 22 januari 2011

Stockholm spar på barn och unga - Haninge gör tvärtom

Debatten går het med anledning av Stockholmspolitikernas beslut att dra in en fjärdedel av stadens pengar till förenings- och idrottsverksamhet riktat till barn och unga. Upprördheten är stor bland föreningsaktiva och föräldrarna. Naturligt och förståeligt.

Idag skriver företrädare för Stockholms Ungdom på Brännpunkt, Svd: "Politikers prat ett hån mot de ideellt engagerade". Jag kan inte annat än att hålla med. Riksidottsförbundets ordförande har nu också gett sig in i debatten och ifrågasätter bl.a. argumenten som används för neddragningen.

I Haninge har kommunen tillsammans med föreningslivet utarbetat ett gemensamt program: "Vi utvecklar Haninge tillsammans". Det är jag och kommunledningen stolta över. Det anger både motiven för och riktningen för bl.a. kommunens positiva förhållningssätt visavi föreningslivet.

Haninges budget för åren 2011-2012 slår också fast att kommunen stöd till föreningar, organisationer, studieförbund och motsvarande inte får minska. Vi vill nämligen ta tillvara engagemanget och drivkrafterna hos alla de människor som frivilligt engagerar sig i tex. barnens och ungdomarnas fritid. En helt annan politik än den som synes utvecklas i vår huvudstad.

Koalitionens program för hela mandatperioden andas samma starka stöd till förmån för barns och ungdomars rätt till trygg uppväxt; till kunskap och till en aktiv fritid mm.

Läs också vad andra bloggare skriver om barn- och ungdomar: Politometern,

Svd,

Inga kommentarer: