måndag 17 januari 2011

Bra mat på sjukhusen - bra om landstinget ändrar sig

Nu tycks landstingsmajoriteten vilja ändra sig i frågan om hur sjukhusmaten ska tillagas och levereras. Argumentet att bra mat är en del av tillfrisknandet tycks ha fastnat.


Ändå säger ansvarigt landstingsråd Anna Starbrink (FP) att avtalet med Sodexo ska ligga fast. Så hur blir det: fortsatt utbyggnad av storskalig Sodexolösning eller satsning på att utveckla småskaliga lösningar?

En ny måltidsutredning aviseras. Det är bara bra. Ett rejält och snabbt omtag är angeläget för att återskapa förtroendet för landstingsledningens sätt att hantera måltidsfrågorna.


Jesper Svensson har också bloggat i den här frågan.

3 kommentarer:

Anna Starbrink sa...

Jag tar nu initiativ till en bred måltidsutreding som ska arbeta med frågor om hur måltidens som helhet kan utvecklas i landstingets sjukvård. Parallellt ska SLSO och SÖS lösa frågan om hur maten ska ordnas i deras verksamheter. De behöver inte förhålla sig till den tidigare konstpolicyn (som fö alla utom MP stod bakom)utan kan forma måltidsverksamheten utifrån lokala förutsättningar och patienternas behov.
Den som vill riva upp Sodexoavtalet i dag måste svara på frågan vad vi ska ha i stället i framtidens sjukvård. Det är just det vi måste fördjupa oss i nu.
Någon fortsatt utbyggnad av Sodexoavtalet är inte aktuell. Jag vill frångå de centrala upphandlingarna av mat.
Läs mer om mitt förslag på min blogg: http:annastarbrink.wordpresscom
Mvh
Anna Starbrink

Raymond Svensson sa...

Anna, det är bra med ditt klarläggande: "Någon fortsatt utbyggnad av Sodexoavtalet är inte aktuell". Fortfarande ska dock avtalet att gälla. Vilka anspråk kan då Sodexo göra på landstinget eftersom det enligt dig inte ska gälla i praktiken då du "vill frångå de centrala upphandlingarna av mat". Och om jag förstått saken rätt, är en avgörande punkt i Sodexo-avtalet.

Anna Starbrink sa...

Hej!
Vi har ju ett gällande avtal som löper på. Det ska inte byggas ut. På en del punkter utvecklas innehållet, bland annat har vi fått ner antalen E-nummer och de svarta plastlådorna är utbytta mot vita. Avtalet reglerar inte alls hur vi ska hantera upphanldingar framöver. Vi är i vår fulla rätt att frångå den centrala hanteringsmodellen inför etapp 2, dvs SöS och SLSO. Det är också det jag räknar med att landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om under mars.