tisdag 18 januari 2011

Det går åt rätt håll - fler jobb, fler i jobb, färre arbetslösa,

Bearbetad version

Arbetsförmedlingen har glädjande besked: I december anmäldes 46 000 lediga arbeten, den högste decembersiffra sedan man började mätningarna i början 1970-talet.

Inte nog med detta. Än mer positiva besked: Färre nya arbetssökande skrevs in, varslen blir färre och fler får jobb. Antalet öppet arbetslösa under förra året minskade med drygt 12000 personer.

Ett mycket negativt besked finns. Den grupp arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Detta måste nu leda till nya och okonventionella tag: arbetsgivare, fackliga organisationer, arbetsförmedling och kommunerna måste nu våga pröva nya lösningar. T.ex. har Södertälje kommun har inlett ett samarbete med Manpower som, åtminstone hittills, varit framgångsrika i sin gemensamma verksamhet. Och många kommuner saknar också en "gemensam ingång" som Sveriges kommuner och landsting förfäktar.

Ja Försäkringskassan kan och bör också spela en viktig roll i att skapa arbete och sysselsättning för alla de som står längst ifrån arbetsmarknaden. För alla kan ju arbeta 100% av sin förmåga, och det ska man också kunna få bidra med. Varje person måste få en individuell plan för arbete och sysselsättning. I Samordningsförbundet Östra Södertörn bedrivs också flera projekt med den utgångspunkten. Haninge kommun ligger också i startgroparna för en rejäl satsning på sociala företag.

Andra bloggare om arbete och sysselsättning: Annie Johansson, Carl B Hamilton, Johnny Munkhammar, Stig-Björn Ljunggren, Politometern,

Aftonbladet, Svd,

Inga kommentarer: