onsdag 13 april 2011

Dags för stadgerevision - igen?

Valet av den nya (S)-ledaren gav många insikt hur svårt det är att i gamla väloljade (?) partiapparater finna nya vägar att utse ledaren.

Centerpartiet står inför ett ledarskifte.Hoppas jag och flera med mig. Maud Olofsson har gjort många och stora insatser för Centerpartiet, Alliansregeringen och Sverige. Därför vore det ytterst ledsamt om hennes uttalande om hon vill sitta kvar så länge hon tycker "det är kul och ...." skulle skymma dessa faktum. Med högburet huvudet efter väl förättat värv kan och bör Maud lämna över partiordförandeposten vid höstens ordinarie partistämma. För detta val finns det stadgar som naturligtvis ska följas. Men de bör ses över inför kommande val.

Maud´s efterträdares efterträdare bör väljas på ett sätt som starkt involverar medlemmarna. Och som är synkat med också viktiga vägval i politiken. Centerpartiet av idag har blivit ett centerhögerparti med medlemmarnas goda minne. Bekräftat vid flera partistämmor. Ett resultat av detta har blivit att klassiska centerväljare valt annat parti. Känner mig något frustrerad, mycket !, av att inte väckt frågan om stadgeändring så att redan Mauds efterträdare skulle kunna väljas genom medlemsomröstning.

Framtidens partiledarval i Centerpartiet bör ske genom att medlemsomröstning på bl.a. internet arrangeras. Det kan vara "primärval" med efterföljande val bland färre kandidater. Personer som också visar i programform vilka frågor som ligger den närmast, behöver prioriteras de närmaste åren osv.

För övrigt
har regeringen idag presenterat vårpropositionen. Så nu är debatten igång. Och politiken är klar?

Inga kommentarer: