onsdag 10 september 2014

Kulturen är iskall i årets valrörelse?

Minusgrader i kulturvalet, skriver Sverker Lenas i dagens DN.  Jämfört med valet 2010 då alla partier ville profilera sig kulturpolitikst, inte minst tack vara den sk Skuggutredningen, är kulturfrågorna iskalla i årets valrörelse. Och jag tvingas hålla med. Jag försöker i alla fall lyfta kulturfrågorna:Det skiljer sig för lite emellan partierna. Och inte medför budgetförslagen några stora kulturpolitiska debatter utanför de inre kretsarana i kultursverige och bland kulturengagerade politiker.

Av 100-lappen i kommunallskatt i Haninge går 3:81 till bibliotek, kultur och fritidsverksamhet. En rejäl höjning är på sin plats. Att skapa ännu bättre förutsättningar för kultur och en rikare fritid ökar Haninges attraktionskraft. Och bland väljarna i tex Stockholms kommun är kulturfrågorna på 27e plats bland stockholmarnas favoritvalfrågor. (Någon motsvarande undersökning finns tyvärr inte för Haninges del.).

I Haninge behövs behövs satsningar på att förstärka utvecklingen av biblioteken, att i samverkan med kulturlivet synliggöra kulturarvet, bättre förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer och inte minst skapa nya och utveckla befntliga mötesplatser. I måndags antog Haninge kommunfullmäktige ett kulturpolitiskt program för tiden 2015-2015. Utifrån tre dimensioner, den samhällspolitiska, kulturpolitiska respektive konstpolitiska, lades fast tre mål med strategier om hur de olika dimensionerna ska förverkligas. I kommande års sbudgetar och verksamhetsplaner har inte enbart kultur- och fritidsnämnden att låta programmets strategier slå igenom. Nej, det är en angelägen uppgift för alla nämnder och styrelser. Fastlagt av kommunfullmäktige.

Idag utmanar också Svensk Biblioteksförening ordförande Calle Nathanson och generalsekreterare Niclas Lindberg de två statsministerkandidaterna om vad de vill i viktiga biblioteksfrågor. Det ska bli intressant att se vad kandidaterna svarar. Om de svarar.

För övrigt tycker jag att i dagens Svd finns ett mycket läsvärt inlägg: "Kommunallagen måste ge utrymme för solidaritet". Inlägget handlar om  möjligheterna för svenska kommuner att ansluta sig till det sk Fristadsystemet, dvs att erbjuda förföljda författare och konstnärer skydd och uppehälle i två år.


Inga kommentarer: