tisdag 9 september 2014

Dags att satsa på Västerhaninge


Haninge, ska bli en av regionens regionala stadskärnor. Och det som avses är då de centrala delarna i och närmast kring Handen. Utvecklingen går fort. Häromdagen togs första spadtaget för Haningeterrassen. I kommunfullmäktige igår antogs ett program för utvecklingen kring affärscentrat Port 73. Här planeras för ytterligare butiker och närmare över 900 bostäder. Mycket av kommunens personella resurser satsas nu på att få den regionala stadskärnan att växa fram. Det riskerar leda till att övriga kommundelar, åtminstone viktiga kommundelscentra, får står tillbaka.

Visst ska den regionala stadskärnan få de resusrser som behövs för att vi ska åstadkomma en långsiktigt hållbar stadskärna. Men det betyder att vi kanske måste utöka de personella resusrserna så att också annat hinns med.

Haninge kommunfullmäktige antog i december 2012 ett utvecklingsprogram för Västerhaninge. Det anger några möjliga utvecklingar för detta viktiga centrum i södra delarna av kommunen. Men det konkreta planarbetet går på halvfart. Tyvärr. Det är dags att växla upp! Västerhaningeborna har väntat länge nog på en upprustning och utveckling av de centrala delarna.

Jag och Centerpartiet i Haninge har därför presenterat några av de saker som vi vill ska bli verklighet inom några år:

Simhall i Hanveden
Bevara Klockrgården
Nytt kultur- och föreningshus; utveckla biblioteket
Ny sporthall vid Ribbyskolan
Bygg bostäder i centrum
Ny fritidsgård

Allt detta behöver inte ägas och drivas av kommunen. Men kommunen måste driva på, samla de goda krafterna som vill göra något. Och sätta igång processen!

Det är nu dags att samla alla goda ideér i ett planprogram för Västerhaninge. Ordna rejäla medborgardialoger. Fatta kloka beslut om detaljplaneringen.

Haninge. Inte bara den regional stadskärnan!

Inga kommentarer: