onsdag 3 september 2014

Krafttag för giftfritt

Alliansen föreslår i sitt valmanifest en ny skatt på miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det är bra. Men måste på alla plan arbeta för att fasa ut farliga ämnen i vardagen, oavett skatter eller inte. 

Kemikalier finns i nästan allt som vi människor kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi sitter i, maten vi äter och vattnet vi drycker osv. Forsningen visar nu allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för, är skadlig för hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i både schampo och tandkräm.

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vid dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att barnen i våra förskolor leker i säkra miljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik i lekmiljöerna. 

Jag och Centerpartiet i Haninge vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor och verkar i Haninge. Och vi har fått gehör för det hos våra koalitionskollegor. I budgeten för nästa år har Miljönämnden ett klart uppdrag: att utarbeta en plan för utfasningen av farliga kemikalier i olika kommunala verksamheter.

Det första steget är verksamheter för barn och ungdom. Detta beslut verkar lokala socialdemokrater vara okunniga om, eftersom det ställs krav på en sådan inventering och ett systematiskt arbete där våra barns vardagsmiljö saneras från gifter. 

Men jag vill gå längre än så. Kommunen måste gå vidare:

1) anta ett miljömål om att kommunen ska vara "giftfri",
2) ställa krav på giftfria produkter vid upphandling exempelvis genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger
3) agera aktivt gentemot företag och allmänheten för att minska användningen av giftiga ämnen och för att nå målet om en giftfri kommun

Andra bloggare om farliga kemikalier.
Inga kommentarer: