måndag 1 december 2008

Södertörnsträff för (c)

Tage Gripenstam, min gruppledarkollega (c) i Södertälje, visar den nya fullmäktigesalen i Södertäljes nya stadshus för Centerledarna i Södertörns- kommunerna. I bakgrunden ses Petri Salonen, centerordförande i Haninge.

Söndagskvällen ägnade jag åt att träffa Centerledarna i Södertörnskommunerna. Och vi hann prata om ett stort antal frågor. Mesta tiden ägnades det kommande valet till Europaparlamentet och vilka aktiviteter som vi ska ägna oss. Men vi hann också prata en hel del om valen som kommer 2010, tex. om hur vi ska sköta nomineringen mm av kandidater till landstinget.


Inga kommentarer: