måndag 16 februari 2009

Bantad (o)synlig polis?

Södertörns polismästardistrikt ska spara 3 900 000 kronor. Utan att tredje man drabbas enligt polismästaren (uppgift i DN). ... tro´t.

Polisens sektion mot gängkriminalitet, SGI, bestod tidigare av 30 poliser, numera 20. För en amatör framstår detta som en klar försämring för tredje man: färre kan jaga gängbrottslingar. Färre som blir jagade, blir färre att lagföra och färre blir dömda osv. För övertiden ska det sparas på! Så vem ska göra jobbet istället för de 10 poliser som inte längre tillhör SGI?

Jag vill ha en bra och effektiv polis, som är synlig, som jagar kriminella och ser till att hålla ordning när det behövs.

Det tror jag inte är möjligt med färre poliser och som hellre ska vakta arresterade än kriminella som finns "i det fria".

Inga kommentarer: