fredag 27 februari 2009

Regeringen levererar!

Ja nu är det sagt. Också i riksdagens talarstol. Det var riksdagens frågestund och naturligtvis var frågan om kommunernas ekonomi uppe.

Alla prognoser pekar på sämre tider för de närmaste åren. Och då är det viktigt att kommunsektorn i god tid före kommande års budgetar får klart för sig hur staten ser på kommunsektorns finanser och verksamhet. I praktiken huer den ser på statens ansvar att finansera det som staten beslutar att kommunerna ska göra. Statsbidragen och skatteutjämningssystemet inte att förglömma!

"Vi kommer naturligtvis att återkomma också till kommunsektorn " sa finansminister Anders Borg igår. Han sa också "Vi kommer naturligtvis också att ta ett stort ansvar för att kommunernas ekonomi kan hanteras." Det var efter hans uppräkning av vilka insatser som regeringen föreslagit/beslutat för olika delar av svensk ekonomi: bankerna, arbetsmarknaden, fordonsindustrin osv osv.

Visserligen är vi kommun- och regionpolitiker ibland otåliga, med rätta i flesta fall, för att staten ska fatta kloka beslut. Väntan i detta fall blir dock inte lång. I mitten av april ska vårbudgeten läggas. Då får vi veta hur regeringen anser sig leva upp till det som finansministern indirekt igår sa i riksdagen. Statsbidragen till kommunerna är en viktig intäktskälla.

Inga kommentarer: