söndag 8 februari 2009

Avvecklas kärnkraften?

Så har då en uppgörelse träffats mellan Allianspartierna om energipolitiken.

Överenskommelsen presenterar en väg ut ur beroendet av fossil energi. Den pekar ut en satsning på effektivare energianvändning och förnybar energi. Ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen för att "minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft." En betydande del av elproduktionen ska ske med kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar energi.

Massmedia har naturligtvis uppmärksammat möjligheterna för nya kärnkraftsreaktorer. Vad som inte lika tydligt beskrivits i media är överenskommelsens text "inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser". Inga nya reaktorer på nya platser och inte heller att fler reaktorer ska byggas.

Reaktorägarnas ska i ökad omfattning få ta ansvar för kärnkraftens risker. I överenskommelsen står också tydligt:"Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, kan inte påräknas." Det ska mycket intressant att få följa hur stor vilja som finns hos kraftbolagen för att bygga fler reaktorer och samtidigt ta ett större ansvar för eventuella risker.

Nu bjuds oppositionen in till samtal kring den framtida energiförsörjningen. De samtalen ska bli mycket intressant att följa.

Inga kommentarer: