onsdag 18 mars 2009

Kommunala självstyret och statens ansvar

Staten genom regering och riksdag är ofta snabb och ivrig att föreskriva, förespråka och på olika sätt säga att kommunerna ska göra si, ska göra så, ska ansvara för ...... Listan kan göras lång.

Lika lång är dock inte listan över hur staten genom statsbidrag också står upp för finansieringen av dessa statligt "förespråkade uppgifter". Det saknas många, många miljoner i kommunernas kassor för dessa statligt "ålagda" uppgifter.

Nu pratar statsministern om att det kommunala självstyret ska gälla i låg- som högkonjuktur. En självklarhet för oss centerpolitiker.

Kanske också det kan bli så bra ordning hos staten att också kommuner och landsting kan få full kostnadstäckning för de uppgifter som staten mer eller mindre ålägger dem? En nåd att stilla bedja om.

Inga kommentarer: