fredag 27 mars 2009

Skipa rättvisa i vården!

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting redovisning av studier som belyser hur jämlikt människor bemöts i vården. Den visar bland annat att högutbildade får nyare och dyrare läkemedel än andra.

Det handlar både om att låginkomsttagare inte söker vård fast de skulle behöva, och att väl inne i vårdapparaten kostar höginkomsttagares vård mer än andras.

Månne kunskapsöversikten bli startskottet för samtalet om hur vården kan bli mer rättvis och inte gynna höginkomstagare

Inga kommentarer: