onsdag 4 mars 2009

Kommunalkongress i StrasbourgDenna vecka är jag i Strasbourg. Det är Europarådets kommunalkongress som har sin 16e session. Vi har vår session i samma lokaler som Europaparlamentet har när de har sina sessioner i Strasbourg. Europarådets 47 medlemsstater har representanter i kongressen.
Kommunalkongressen fokuserar arbetet på lokal och regional demokrati utifrån de mänskliga rättigheterna, i ett brett perspektiv.
Arbetet sker i plena, fyra olika utskott och i två olika "kamrar", den lokala respektive den regionala. Jag representerar Centerpartiet i kongressen och är ersättare i utskottet för utbildning och kultur respektive ledamot i den regionala kammaren.
Det är många frågor som behandlas. Två rapporter har författats av svenska ledamöter av kongressen: Jens Nilsson har skrivit en rapport om Interkulturella samhällen. Uno Aldegren har skrivit en rapport om Good governance för en hållbar ekonomisk utveckling. Båda rapporterna har vunnit bifall av lokala respektive regionala kammaren. Innan kamrarna behandlade rapporterna hade två olika utskott diskuterar dem.
Kongressen ger bra möjligheter att lära hur olika frågor hanteras i olika länder. Det är också ett bra sätt att knyta kontakter. Arbetet i kongressen visar tydligt hur Europas länder har att lära av varandra. Och att det behövs mer av samarbete i framtiden, inte mindre. EU som Europarådet har viktiga uppgifter i detta internationella samarbete.

Inga kommentarer: