tisdag 1 februari 2011

Ökat antal unga förtidspensionärer - politisk katastrof

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, kommenterade förra veckan det ökade antalet unga förtidspensionärer med "en politisk katastrof". Ett uttalande som så väl säger vad det handlar om.

Och nu visar sig att många av de unga förtidspensionärerna ofta går direkt från särskola eller förlängd skoltid till förtidspensionering. Dessa unga människors valmöjligheter reduceras kraftigt, i praktiken till 0. Mest av när det gäller möjligheter att ha tillträde till arbetsmarknaden. Och detta kan naturligtvis inte accepteras. Alla har rätt till ett arbete till 100% av sin förmåga.

Det behövs säkert många olika insatser av både, regering, arbetsmarknadens parter, kommuner mfl. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan också förbättra sitt samarbete; tex. genom att i samspel med varje ung i riskzon för förtidspensionering, utarbeta och genomföra individuella utvecklingsplaner. Regeringen kan t.ex. få fart på utvecklingen av sociala företag. Centerpartiet har en nationell arbetsgrupp som diskuterar hur denna mycket negativa utveckling kan vändas och fler unga få arbete och inte förtidspension. Arbetsgruppen har en viktig uppgift att snabbt leverera förslag till att sätta stopp förutvecklingen med allt fler unga förtidspensionärer.

Kommunerna kan och måste också göra insatser. I Haninge kommun lägger vi nu en högre växel: en verksamhetsutvecklare för sociala företag ska anställas i samverkan med Samordningsförbundet Östra Södertörn. En person som blir spindel i det nät som ska omsätta kommunens program för sociala företag, antaget i bred enighet.

Andra bloggare om detta missförhållande är bl.a. Annie Johansson, Anders Jonsson, Politometern, Intressant,

Svd, DN,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med fullständigt om unga förtidspensionärer. De får aldrig en chans till egenförsörjning och egenvärde. Dock så är det samma fenomen som visar sig för äldre förtidspensionärer med. Staten ska inte gömma arbetslösa i sjukförsäkringen. Det är också katastrof för individen och dessutom för staten. De flesta sjuka har en restarbetsförmåga som kan användas. Ulf Kristersson är reko men han får en tung uppgift framför sig. Husmark försökte åtgärda eländet med organiserade förtidspensioneringar (kolla tex http://resurs.ning.com/) och andra strävande att hellre gå hemma, livstidsförsörjda, på våra gemensamma skattepengar.

Raymond Svensson sa...

Tack fö mejlet. Visst är det fel att inte alla får arbeta till 100% av sin förmåga. Det är en skam för ett välfärdssamhälle att många förvägras den rätten.

Numera fd. Alliansväljare sa...

Ja, det är verkligen fel att alla inte får arbeta till 100% av sin förmåga! Trots detta har regeringen drivit igenom en fullständigt huvudlös sjukförsäkringsreform som i praktiken innebär precis raka motsatsen för det stora flertalet av alla sjuka! Idag tvingar Försäkringskassan i princip alla med partiellt nedsatt arbetsoförmåga att sägas upp från sina ordinarie (och i de allra flesta fallen för patientens handikapp väl anpassade) arbeten. Detta för att "det nog säkert finns" ett fiktivt arbete som patienten "bedöms" kunna arbeta med till 100%. Detta vansinne kan Försäkringskassan idag genomdriva med lagligt stöd eftersom det numera är patienten som skall bevisa att ett sådant arbete *INTE* finns (istf som förr då FK var tvungna att bevisa att ett sådant arbete faktiskt fanns). Paradoxalt nog så innebär detta i praktiken att ju sjukare patienten är desto svårare är det för patienten att bevisa motsatsen till FK:s påståenden.
Drar man resonomanget till sin spets i denna totalt huvudlösa regel (vilket handläggarna på FK tyvärr gör), så innebär detta att man aldrig behöver utreda patientens arbetsförmåga eftersom
"det nog säkert finns ett arbete som patienten kan ta till 100% oavsett sjukdomstillstånd" (Anna Hedborg har ju t.o.m. sagt uttryckligen att den som inte är medvetslös har en arbetsförmåga) och att FL:s regel om "effektiv myndighetsutövning" gör att man inte skall lägga ned "onödig tid" om ärendet är "uppenbart".
Om du har undrat över denna flod av "tragiska enskilda falla" som rapporteras i media, så kan jag bara säga att dessa tyvärr bara är toppen av ett isberg av total rättslöshet och missär som drabbar svårt sjuka patienter idag. Det finns överhuvudtaget inga intentioner att låta patienterna arbeta till 100% av sin förmåga idag, utan nu skall du bara ut ur systemet så fort som möjligt och du får "skylla dig själv" om du sedan är för sjuk för att faktiskt kunna arbeta i praktiken (vilket tyvärr är vad några ledande Moderater som t.ex. G Axén och H Riviere ordagrant har sagt).
Sjukförsäkringen är just en *FÖRSÄKRING*, där vi alla har betalat omfattande belopp via de sociala avgifterna för att få hjälp om vi skulle ha oturen att själva bli svårt sjuka eller skadade. Denna försäkring har idag tyvärr i praktiken upphört att fungera, vilket gör att den istället har omvandlats till ett av historiens största bedrägerier. Att villkoren i *pågående* försäkringsfall har ändrats retroaktivt, är något som verkligen understryker att det verkligen handlar om en rent kriminell "reform". I vilket annat land som helst hade ansvariga omedelbart lagförts för detta grova brott, men i Sverige går det uppenbarligen hur bra som helst att riva upp ingångna avtal i efterhand helt utan påföljder...

SKÄMS PÅ ER!!