torsdag 20 oktober 2011

Den fd moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson meddelar att hon lämnat partiet: Jag vill inte vara medlem i ett parti som inte berättar var man får sina pengar ifrån. Jag tycker att det är direkt oanständigt, säger hon i dagens Svd.

Hon drev enligt egen uppgift ett rejält arbete för att få partiet att öppna sina böcker. Idag inleds den moderata riksstämman. Debatten om partibidragen kommer förhoppningsvis att bli både saklig, konstruktiv och het. Maria Abrahamsson, riksdagsledamot, har i en motion lyft upp frågan. Europarådets organ för korruptionsövervakning (Greco) har flera gånger gett Sverige kritik för att lagstiftning saknas på området. Och det säger (M) fortfarande nej till.

Om (M)-stämman inte ändrar den hittillsvarande moderata uppfattning att lagstiftning inte ska göras, då måste riksdagens övriga partier ta ett eget initiativ. Konstitutionsutskottet är ett lämpligt forum för detta.

Annie Lööf, nyvald Centerordförande, har här ett ypperligt tillfälle att ta ett vettigt initiativ; hon har ju gjort sig känd för att bl.a. slå vakt om det öppna samhället.


Inga kommentarer: