måndag 28 januari 2008

Bostäder på Utö - möjligheterna prövas

Ikväll var vi samlade på Utö för att fortsätta samtalen om möjligheterna att bygga bostäder på ön. Det var främst företrädare för öns företagare, kommunen och skärgårdsstiftelsen som var samlade. Positiva tongångar präglade mötet.

Tanken är att på stiftelsens mark, den sk Talbacken, bygga ett mindre antal lägenheter, främst för att tillgodose företagens behov av personalbostäder. Bollen ligger nu närmast hos öns företagare och hur de ser på sina möjligheter att gå vidare.

Skärgårdsstiftelsen har låtit göra kalkyler för produktion, finansiering och boendekostnader för byggandet av ett mindre antal lägenheter med bl.a. olika upplåtelseformer. Utgångspunkten för kalkylerna var de hus som nyligen byggdes på Ljusterö men med aktuella kostnads- och hyreskalkyler.

Imorgon tisdag den 29 januari har öns företagarförening styrelsemöte och då ska diskuteras hur man ska gå vidare. Och på torsdag den 31 januari får stiftelsens arbetsutskott ett nytt tillfälle att resonera kring stiftelsens fortsatta agerande. Kommunen har också förklarat sig beredd att medverka till en bra hantering av t.ex. planfrågorna när det finns mer konkreta byggplaner.

En spännande fortsättning väntar. För bostäder för fast befolkning på Utö behövs!

Inga kommentarer: