söndag 27 januari 2008

Stockholm - en DC lösning?

Nu börjar det bli mycket intressant debatten om den framtida regionindelningen i Sverige. 400 års gränser för landsting/ och län ska förändras. Men hur, ja det är frågan.

Nåja inte så enkelt heller eftersom (m) i främst Stockholm och några länskommuner inte vill ha regionkommuner som ersätter landsting. Men moderaterna är splittrade. Det blir så klart när man tar del av hur diskussionerna går i andra landsändar.

Och självaste statsministern har ju deklarerat att svenska folket i valen 2010 ska få ta ställning till saken. Vilken valrörelse det i så fall skulle bli med att låta väljarna rösta om administrativa gränser! Eller ska man få rösta om landshövdingarna också framöver ska vara den som avgör viktiga regionala frågor och inte en folkvald församling? Men att rösta om det nya EU-fördraget (som jag tycker är helt OK) det vill inte statsministern. Det vill inte jag heller men jag vill inte heller ha en omröstning om kartor och/eller landshövdingar!

Själv tillhöra jag dem som länge hävdat att Stockholms län ska bilda en region gemensamt med övriga fyra län i Mälardalen. Vi har en gemensam bostads- och arbetsmarknad och skulle få ett gemensamt folkvalt organ som svarar för regionens utveckling och övertar bl.a. de statliga uppgifterna. Detta ställer inte (m) i Stockholms stadshus och vissa andra (m)-företrädare upp på. Trots gemensamma och starka skrivningar i frågan från från landsting och länskommunernas gemensamma organ, KSL. Knappt har bläcket torkat förrän (m) springer ifrån gjorda uppgörelser. En sorgerlig historia!

Vill inte Stockholms (m) att huvudstadskommunen ska vara med i region så kan vi alla andra 25 kommuner gå samman med övriga fem Mälardalslän! Och vi får en lösning som påminner om Washington DC. Ja varför inte?

Inga kommentarer: