måndag 28 januari 2008

(s) kuppen i Haninge avstyrdes

Idag hade vi sammanträde med kommunstyrelsen i Haninge. Många viktiga ärenden och som i de flesta fall nu ska prövas av kommunfullmäktige den 11 februari.

I slutet av sammanträdet lade dock (s) fram ett förslag till ett yttrande över förslag från en "statlig utredning" (departementspromemoria). Ett utredningsförslag som inte ens hela s-gruppen läst! Någon förfrågan från staten att avge yttrande, som brukligt är, har inte kommit till kommunen. Frågan var så viktig för kommunens ekonomi att vi borde yttra oss ändå sades det.

Om (s) varit verkligt intresserade av att få till stånd ett yttrande hade man naturligtvis tagit kontakt med majoriteten innan sammanträdet och framfört önskemålet om att det vore viktigt med ett kommunalt yttrande. Och sedan fört fram (s)-synpunkterna i sak i den efterföljande diskussionen om ett yttrande. Men icke sa Robert mfl. Vi ska yttra oss och vi ska tycka kring ett förslag som ingen hade läst. Det säger något om desperationen hos (s) för att hitta en rubrik till ett pressmeddelande! Ingen har läst och ingen har därmed förstått men tycka ska vi, tycks vara (s)-linjen. Bäva månde skattebetalarna!

Obegripligt från ett parti som nästan gjort det till en standardfråga att frågorna ska vara beredda på både tvären, djupet, ja alla möjliga ska tycka till om allt möjligt! Så var det dock inte när (s) styrde men man är ju i opposition nu så ........ Men ett nytt pressmeddelande fick man ihop!

Inga kommentarer: