onsdag 6 februari 2008

Nystartkontor till Haninge?

Haninge kommun anmälde igår intresset för att det ska etableras ett nystartskontor i Jordbro. Tanken med dessa nystartskontor är att ett antal statliga myndigheter ska samverka kring råd, stöd och coachning för att bryta utanförskapet. T.ex.handlar det om att få fler människor att ta steget att starta och driva och utveckla egna företag. NUTEK har samordningsuppdraget och de övriga myndigheterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Ett nystartskontor i Jordbro har många fördelar. Vi behöver ju har fler människor som kan och vill driva eget. Det måste också bli enklare och roligare att driva företag. Ett nystartkontor kanske också kan ge viktiga kunskaper för att förenkla regelsystem kring företagande och anställningar. Det gäller också att göra det enklare att t.ex. hitta en lärlingsplats eller en utbildning som man vill ska leda till arbete och egenförsörjning.

Behoven är stora och Jordbro är en lämplig placering för rådgivning och stöd. Det finns redan ett lokalt utvecklingsavtal med staten för Jordbro och där finns goda möjligheter till lokal myndighetssamverkan. På plats finns redan närpolis och några kommunala förvaltningar är också samlokaliserade.

Haninge har samarbete med andra södertörnskommuner, samverkansförbund med olika myndigheter och erfarenheter av medborgarkontor i Jordbro.

Ett nystartskontor ger bättre förutsättningar för våra invånare att hitta rätt i djungeln av myndigheter och regler. Det tjänar vi alla på!

Inga kommentarer: