söndag 24 februari 2008

Estlands nationaldag ska firas

Haninge kommun har, som alla andra svenska kommuner, vänorter. De har etablerats genom enskilda människors initiativ och engagemang eller av just "kommunala" initiativ. Vi i Haninge har fyra vänorter; två i norden, en i baltikum och en i sydeuropa. Pargas heter vår vänort i Finland och Ishöj är namnet på vår danska vänort. Formia i Italien, mellan Rom och Neapel, är vår sydligaste vänort.

Det kommunala vänortsutbytet tar sig många olika former, från idrottsutbyte till officiella. Men det bärs upp av enskilda personers engagemang. Och det är viktigt! Genom internationellt utbyte kan vi få veta mer om förhållandena i andra länder, vi kan dela erfarenheter, vi kan också skapa en ökad förståelse för varför vi behöver mer av samarbete, inte mindre. Ty problemen är ju ofta detsamma, även om lösningarna måste få ta sin utgångspunkt i länders olika historia, kultur och sociala förhållanden.

Det är också viktigt att på hemmaplan lyfta fram vänorterna, tex. när de firar nationaldagar, har större arrangemang osv. Och nu är det dags för vår baltiska vänort, Haapsalu, att idag fira Estlands nationaldag. Den 24 februari 1918, förklarades självständigt, och efter många års sovjetisk ockupation, är nu Estland åter en självständig nation och tillsammans med Sverige mfl länder en del av den Europeiska Unionen. Demokrati tar tid men vinner i längden!


Fotnot:
Estland ligger benäget i nordöstra Europa, längs Östersjöns östra kust, och landet gränsar till Lettland och Ryssland. Till ytan är Estland lika stort som Danmark och i landet bor 1,4 miljoner invånare. I huvudstaden Tallin bor det cirka 400 000 invånare. Haapsalu, som ligger 11 mil sydväst om huvudstaden Tallin, har varit Haninges vänort sedan 1998.

Inga kommentarer: