söndag 3 februari 2008

"Torkladan" i Haninge står pall!

Konstverket "Rent hus med blinkningar åt flera håll" bättre känd som Torkladan, blir kvar. En enig stadsbyggnadsnämnd har avslagit ett medborgarförslag om att konstverket bör flyttas till en annan plats.

Självklart ska konstverk typ "Torkladan" väcka känslor! Konst ska ju beröra, ja rentav uppröra, skapa möjligheter för samtal och debatt. I detta fall så hjälper också konstverket människor att orientera sig. Här kan man därför tala offentlig konst!

Medborgarförslaget hade förberetts med en namninsamling för respektive emot konstverket och dess placering. På så sätt en mycket lovvärd väg att initiera medborgarförslag. 50-talet namn hade samlats in och och med en mycket kraftfull majoritet som inte gillade konstverket. Å andra sidan bor det tusentals människor i området så ........

Ibland sägs att konstverket är "trafikfarligt". Sedan "Torkladan" uppfördes har endast två polisrapporterade med personskador inträffat i rondellen. Båda olyckorna har inträffat vid övergångsstället på Vendelsömalmsvägen mot Malmgropen då bilister kört på gående. Bakomvarande förare har kört in i fordon som stannat för att släppa över gående. Det har alltså handlat om bistande uppmärksamhet där fri sikt råder, inte att konstverket skymt sikten!

Det finns två starka skäl varför "torkladan" ska vara kvar där den nu är placerad. Det första skälet är att platsen i sig är en del av konstverket. Just för utsmyckning av denna rondell så arrangerades en tävling och som vanns av av Peter Johansson. Det andra skälet är just kombinationen av konstnärlig utsmyckning och trafiksäkerhetsarbete. Konstverket tar plats i vägmiljön och ska, för ansvarsfulla fordonsförarare, cyklister och gående signalera att här ska man se sig om ordentligt och som fordonsförare sänka hastigheten rejält, ty sikten är ju skymd!

-----

"Torkladan" uppfördes 2002 med ekonomiskt stöd av Hjalmar Wicanders fond och anknyter till Haningens historia. Så sker genom att konstverket refererar till en tvätteriverksamhet som bedrevs under första hälften av 1900-talet i Vendelsö. Konstverket symboliserar en lada där tvätten hängdes för att torka.

Inga kommentarer: