lördag 2 februari 2008

Inspiration från "vännerna"

Ja nu är årets nationella kommundagar med Centerpartiet till ända. Över fem hundra företrädare för kommuner, landsting, regioner, riksdag och regering var på plats i Skövde. Ett digert program naturligtvis. Kanske dock pratstunderna med kollegor över en kopp kaffe eller bara ett ståprat gav lika mycket? Åtminstone säkrare i kopplingen mellan riks- och lokalpolitik. Och det är ju så vi lokala centerföreträdare kan leverera resultat. Synliggöra vår vision om ett hållbart samhälle där medborgarna har makten.Tröttheten kommer också krypande. Väntan på tåget tar ut sin rätt. Men tröttheten paras med en stark känsla av energi (!). Här ska hem och göras saker, tex ordna ett seminarium i kommunledningen om miljöanpassad offentlig upphandling. Ja också skriva en debattartikel om EU-frågorna ur en kommunpolitikers vardagsperspektiv. Det finns också en hel del annat som ska göras som uppföljning av alla samtal, te.x besöket hos FAMNAs Lars Pettersson, som fanns på plats i utställningsdelen.Årets kommundagar var alltså inspirerande. Ger livskraft åtminstone de närmaste dagarna, ja månadernas politiska vardagsarbete i bl.a Haninge. Och sen blir det ju andra centersammankomster som också kommer att inspirera, att ge livskraft och energi. Det är ju faktiskt roligt med politik. Tänk om fler skulle upptäcka det.

Inga kommentarer: