tisdag 29 april 2008

Finns det någon heder hos (s) i Haninge?

(s) i Haninge har fått en ny ordförande, Anders Lindberg. I (s)-tidningen som nyligen delades till många hushåll i Haninge skriver AL om vilka satsningar (s) gör jämfört med kommunens politiska majoritet. AL konstaterar indirekt att majoriteten satsar på skolan, men mindre än vad (s) gör.

Spenderbyxorna är ju numera påsatta hos (s). Tvärtom när man själv hade ansvaret och visste att det bara finns en plånbok; det går inte att räkna intäkterna två eller flera gånger från tex. försäljning av mark. Så är det att vara i opposition, partiet med "guldbyxorna"!

Majoriteten i Haninge satsade 204,6 miljoner kronor under åren 2007-2008 på skolan. 13,3% att jämföra med vad den tidigare s-ledningen gjorde de två sista åren de var vid makten: 147,7 miljoner kronor eller 11,1 5 jämfört med två föregående åren.

Av den preliminära budgeten för 2009 som antogs i juni förra året framgår att vi räknade med att satsa ytterligare 70 miljoner kronor på skolan. Därom tiger naturligtvis AL.

(s) i opposition är som andra oppositionspartier: man har pengar att förbruka men som inte finns i börsen! På många områden vill man satsa mer än majoriteten. Det är väl OK om man kan visa på en ansvarsfull finansiering. Men där slår det slint för (s) i Haninge.

Inga kommentarer: