måndag 14 april 2008

Hänt en hel del sén sist!

Två veckor utan ett inlägg! Inte utan "Ågren" som jag nu tar till orda. För det har ju hänt en hel del som borde få en kommentar; i Haninge, Sverige som i världen. Men jag nöjer mig med att kort berätta om vad jag själv varit med om (utan att ta upp alla möten, sammanträden, telefonsamtal mejl etc. som varit en del av min tillvaro se´n sist):

Två dagars konferens med kommunens Miljö- och stadsbyggnadsnämnder. Det var bra eftersom vi bl.a. blev uppdaterade på planarbetet för olika kommundelar/projekt osv. Diskussion om principer för hästhållning och byggnation, vindkraftverk hann vi också med. Bara att vara tillsammans under en längre tid än vad ett sammanträde är, skapas också goda förutsättningar för samtal om mer långsiktiga frågor som kommer upp först om ett bra tag på dagordningen.

Ett mycket intressant och lärorikt seminarium om Kulturminnesvården, arrangerat av Kultur- och fritidsnämnden, har jag också hunnit.

Mälardalsrådets styrelse har också haft ett seminarium kring regionens förhållande till andra storstadsregioner i världen. Vi ligger bra till men måste spänna bågen än mer för att ta flera placeringar på olika rankinglistor.

Ett nytt uppdrag har jag också fått. Vid SLUP.se´s årsmöte invaldes jag i styrelsen. Ett lika spännande och utmanande uppdrag!

Fyra dagar i Bryssel tillsammans med företrädare för svenska, ungerska och rumänska föreningar var lärorikt. Ja också roligt att under närmare fyra dagar få umgås med människor från andra länder. Programmet startade varje dag med frukost 07.30 och höll sedan på in på sena kvällen. Temat för studieresan var "Transparency" och hur olika EU-institutioner arbetar med öppenehetsfrågorna. Tillfälle gavs också till att få samtala med olika företrädare för europeiska föreningar kring hur de upplever EU när det gäller öppenheten. Det var också starten på ett gemensamt projekt mellan SV, Europahuset i Budapest och Pro Democray Association, Rumänien.

Ett möte med såväl programgruppen för Mälardalsrådets Kulturting (6-7 november i Södertälje) som med kommunens Demokratiberedning har jag också varit med om.

Marie Litholm hade inte möjlighet så det var jag som i hennes ställe kunde hälsa 50-talet deltagare välkomna till den första gemensamma konferensen för Samordningsförbunden i fyra olika södertörnskommuner. En konferensdag som helt klart gav mersmak!

I lördags avgick jag som Centerpartidistriktets förste vice ordförande och därmed som ledamot. Det var inte heller utan starka funderingar om det rätta men det känns rätt. Jag kommer ju att fortsätta som styrelseledamot ty det räcker min tid till.

För övrigt är det kul att konstatera att Brynäs fortsätter vara med i hockeyns elitserie. Grattis Brynäs och Rögle, som tog klivit upp!

Inga kommentarer: