onsdag 30 april 2008

Nytt EU-fördrag på väg - äntligen!

EU måste få moderna spelregler, anpassade till att vi nu har 27 medlemmar i den europeiska unionen. Ett mer öppet och demokratiskt EU tillhör framtiden.

Ett nytt fördrag är också på väg. Men det måste godkännas av varje enskilt medlemsland utifrån landets egna konstitution. Den första januari är det tänkt att det nya fördraget ska träda ikraft.

Irland är det enda land som ska genomföra en folkomröstning. Ett beslut som gjorde att EU-motståndarna vädrade morgonluft tills irländarna sa att man klarar kampanjerna själva utan "hjälp" (!) utifrån.

Elva medlemsländer har godkänt förslaget till nytt fördrag, Lissabonfördraget. Bulgarien, Danmark, Frankrike, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Ungern och Österrike har redan sagt ja till Lissabonfördraget. I Sverige kommer riksdagen att ta ställning till fördraget under hösten.

Jag hoppas riksdagen samlas kring ett godkännande. Det behöver medborgarna och det behöver EU!

För övrigt tycker jag det är bra med att vintern nu är borta. För var fanns snön och kylan? Det som hör till en svensk vinter. Ja inte här i Storstockholmsregionen.

Inga kommentarer: