onsdag 30 september 2009

Fortsatta inkomstökningar för Haningeborna

Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade med 0,7 procent 2008. Störst inkomstökning hade östgötakommunerna Ydre och Boxholm där inkomsten steg med mer än 2 procent. I Haninge ökade inkomsten med knappt en procent under 2008. Det visar aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Medianinkomsten i Sverige ökade från 197 000 kronor till 224 000. I Haninge är motsvarande siffror 216 000 till 237 000 kronor. Haningebon har alltså högre medelinkomst än riksgenomsnittet. Gapet minskar dock.

En fortsatt jobbpolitik är allas bekännelse. Att ta tillvara människors vilja och lusta att arbeta är viktigt. Lika angeläget är det att många fler människor i arbete skapar också förutsättningar för fortsatt utveckling av välfärden. Oavsett vem som utför det som vi gemensamt betalar via skattsedeln.

Inga kommentarer: