fredag 18 september 2009

Livslångt lärande - finns det tänket på DNs ledarredaktion?

DN publicerar idag en ledare "Fem punkter för kunskap". Mycket är bra och jag kan instämma i.

En sak slår mig, en fundering snarare: Kunskap är viktigt under hela livet. För ens självkänsla och personliga utveckling. Men inte minst för att också kunna hantera en arbetsmarknad som förändras i allt snabbare takt.

Det man lär sig svetsare, målare eller lärare, ja egentligen för alla, i tidiga år är inte alltid det som man förväntas kunna och bidra till utveckling med när man varit i professionen ett antal år. Ett lärande arbetsliv är viktigt. Och fort- och vidareutbildning är lika viktigt som en bra grundutbildning. Därom synes DN inte reflektera kring. Tyvärr.

Det livslånga lärande är väl viktigt? Och det sker naturligvis inte alltid "på skolbänken". Nya kunskaper förvärvas också i det dagliga arbetet. Möjligheter för alla att under kortare eller länger perioder i livet kunna fort- eller vidareutbilda sig är också angeläget.

Jag hoppas regeringen tar till sig det som DN skriver. Samtidigt som de förstår vikten av fortsatta insatser för att främja fort-och vidareutbildning , gärna höjda ambitionsnivåer i form av personliga kompetensutvecklingskonton och ökat stöd till folkbildningen.

Inga kommentarer: