tisdag 22 september 2009

Ett gott liv, hela livet

Vi i Centerpartiet har länge arbetat för att våra äldre ska ha det bra på ålderns höst. Det är ju både rätt och riktigt att ordna så att det blir bra möjligheter att leva ett gott liv, hela livet. Budskapet i budgetpropositionen är tydligt: Regeringens satsningar på trygghetsboende för äldre, god vård för äldre med många sjukdomar och att stödja anhörigvårdare fortsätter. Det är ett mycket bra besked, inte minst till alla äldre och deras anhöriga.

Det är också förpliktigande för t.ex. oss i kommunerna att ta vårt ansvar för de äldres omsorg och rätten till ett gott liv. Haninge kommun korades i våras till Bästa äldreomsorgskommunen i landet. Ett mycket gott betyg för alla våra hundratals anställda som dagligen, ja också nätter, vecka ut och vecka in, året runt, erbjuder en god omsorg och omvårdnad. Och vi i kommunledningen glömmer inte heller att i förstaplatsen finns också ett bra betyg och erkännanden för alla de hundratals och åter hundratals anhöriga som gör ovärderliga insatser. Vi uppmärksammar också deras insatser genom stöd i olika former i deras värv.

Kenneth Johansson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, säger i en kommentar till regeringens budgetproposition bl.a.: Anhöriga är en omistlig resurs som förtjänar bra stöd för att orka med sin uppgift. Kan det uttryckas bättre? I Haninge kommun försöker vi leva upp till vårt ansvar. Kanske inte tillräckligt? En fråga för alla partier att besvara inför kommande kommunval?

Inga kommentarer: