söndag 20 september 2009

Helhetsombudsmannen?

Det är lätt att konstatera att myndighetskraven på olika verksamheter med åren blir allt större. Detta är något som särskilt små verksamheter får kämpa med. Och i t.ex. skärgården blir det än mer kännbart, långt ifrån brandbilar, ambulanser, sjukhus osv.

Ska skärgården och landsbygden kunna utvecklas kan inte reglerna ta sin utgångspunkt i välmenande regler som författas utifrån ett storskaligt tänk, eller.....?

Skärgårdsstiftelsens VD Berndt Festin tar upp denna problematik i sin senaste ledare i Stångmärket, stiftelsens tidning. Han skriver bl.a. ".... varje enskilt regelverk säkerligen kan motiveras ur hälso- och säkerhetsaspekter ...... det skulle behövas ytterligare en ombudsman i Sverige. Nämligen en helhetsombudsman som värnade om vår rätt till helheter i detta allt mer detaljreglerade samhälle."

Kloka synpunkter och bra förslag. På sitt sätt borde man kunna betrakta regeringens regelförenklingsarbete som ett steg på vägen. Rätt riktning är det på arbetet men går det tillräckligt fort?

I det nyligen startade Regionala Skärgårdsrådet, med landstingsrådet Gustav Andersson (C) som ordförande, är detta en starkt prioriterad fråga. En första kartläggning av problematiken redovisades i fredags vid rådets senaste sammanträde. Den 18 november arrangerar rådet ett seminarium med bl.a. deltagande av skärgårdskommunernas näringslivschefer eller motsvarande.

Inga kommentarer: