måndag 14 december 2009

Bra att biogas slipper beskattning

Finansdepartementet föreslår nu att biogas slipper skatt. Och det ska ske genom att det klargörs att skattebefrielsen för biogas uttryckligen omfattar hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Ett viktigt steg i arbetet med att främja mindre miljöbelastande drivmedel.

Inga kommentarer: