tisdag 1 december 2009

Rödgröna röran - idétorka på hemmaplan

Samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på kommunnivå! Det har de rödgröna företrädarna utropat i en stor debattartikel i SvD. Samma dörr in, men olika dörrar ut?

Artikeln handlar inte om detta. Bara "En dörr in". Ett gemensam väntrum hjälper inga sjuka eller arbetslösa. Det är ju istället systemen som måste samordnas och bli verktyg för den sjuke att bli frisk. För den arbetslöse att få ett arbete. Och det kräver att rigida statliga regler öppnas upp för att finna lösningar som passar den enskilde. Och som gäller utifrån de lokala förutsättningar, tex. närings- och arbetsmarknadsstruktur, dvs där samarbete kan ske och lokala anpassningar göras. Därom inget i artikeln.

Jag hoppas istället att regeringen gör det som redan skett i Norge. Och som SKL, kommunernas branschorgan i Sverige, föreslagit: Samordna regelverk mm så att individuella och lokala lösningar blir möjliga. För sjuka och arbetslösa, dvs både en dörr in, och en dörr ut.

Inga kommentarer: