torsdag 3 december 2009

Rätten att vara sjuk är viktig

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson blir idag intervjuad i dagens DN om att svårt sjuka tvingas ut på arbetsmarknaden. De ska inte tvingas och hon säger i klartext att "Vi månar om den gruppen". Bra sagt!

Ministern berättar i artikeln om att regelverket ger utrymme för andra tolkningar än vad som Försäkringskassan använder. Försäkringskassan säger sig göra sina bedömningar helt baserade på de politiska direktiven och läkarnas bedömningar.

Det som nu oroar mig är hur Försäkringskassans direktör Birgitta Målsäter kommenterar frågan och vad ministern säger: Enligt lagen ska vi efter 180 sjukdagar pröva personens arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Försäkringskassan ska nu ges i uppdrag att se över hur reglerna tillämpas. Hoppas innerligt att uppdraget kommer snabbt och dessutom att eventuella oklarheter reds ut. Snabbt!

Upprinnelsen var gårdagens debattartikel i DN från ett antal speciallistläkare. Artikeln gav ett antal exempel på hur svårt sjuka tvingas söka heltidsarbete. Med rätta uppgifter som gjort och gör många människor djupt upprörda.

Inga kommentarer: