fredag 11 december 2009

Nejet till storhamnen Norvik - överraskande dom?

Miljödomstolen har nu sagt sitt om den planerade storhamnen i Norvik, Nynäshamn. Domstolen avslår ansökan om att få bygga en ny container- och rorohamn på Norviksudden i Nynäshamn.

Det finns bättre alaternativa platser som är bättre lämpade, anser domstolen i sitt beslut. "Inget av de alternativ som domstolen föreslår kan ta emot djupgående fartig" säger Henrik Widerståhl, vd i Stockholms Hamn AB i en kommentar. Så nu undrar lekmannen hur detta ska klaras ut.

En mer preciserad samhällsekonomisk analys saknas, skriver domstolen i sitt beslut. Förutom att man anser att hamnen skulle innebära ett stort intrång i miljön och vara negativt för de boende. Argumenten känns igen. Så det är lite underligt att inte Stockholms hamn sakligt och "kraftfullt" förmått övertyga Miljödomstolen att satsningen är bra.

Stockholms hamn kommer att överklaga domen till Miljöverdomstolen. Väntans tider ........

Inga kommentarer: