måndag 7 december 2009

Rätt att vara sjuk när man är sjuk - omtvistat?

Allianspartiernas företrädare i riksdagen tar nu ett utskottsinitiativ för att förtydliga lagstiftningen när det gäller allvarliga och kroniska sjukdomar och möjligheterna till fortsatt sjukskrivning. Och att inte tvingas arbeta.

Ett förtydligande som förhoppningsvis kan lugna alla berörda människor runt om i landet. Det är ju på sitt sätt märkligt att landets högsta politiska ledning har en uppfattning av vad lagstiftningen föreskriver. Och rättstolkande myndighet, i detta fall Försäkringskassan, en helt annan.

Problematiken borde inbjuda till mer av konsekvensanalys i regeringskansliet av olika lagförslag. Gärna pröva mot sämsta tänkbara tillämpning. Då om något borde ju det aktuella fallet undvikits. Bättre en ordentlig beredning och bra beslut än att tvingas backa, ja åtminstone så blir det så i allmänhetens ögon. Ja i mina ögon också, faktiskt.

Inga kommentarer: