onsdag 21 september 2011

Strindberg vänder sig i graven – ivrigt ”pågnäggad” av hästarna?

Regeringens budgetförslag har nu presenterats. Som vanligt ovett (?) från oppositionen. Vänliga kramar, ibland med visst beskt innehåll, från media närstående Allianspartierna. Var något annat att vänta?

”Försiktighet får inte bli förlamning” är rubriken för dagens ledare i Dagens Nyheter. Johan Ingerö har fått rubriken ”Det blir allt trängre på Den enda vägen” för sin ledare i Svenska Dagbladet. Aftonbladets ledare har rubriken ”Arbetslösheten är Borgs problem”.

Och visst borde kanske regeringen släppt till. Mer pengar alltså. Men kanske inte i den storleksordning som nämndes i våras. För det finns revor i välfärdsSverige som snabbt borde rättas till. T.ex. som en rejäl tandvårdsförsäkring.

Och även andra saker, tex, inom kulturområdet. 2012 högtidlighålls Strindbergsåret men inte några särskilda pengar för detta till Strindbergsmuseét. Mycket dåligt!

En annan fråga, färdigutredd och som det råder bred politisk enighet om, är pensionerna på scenkonstområdet. Inte heller i denna budget löst. Instämmer gärna med vad vice ordförande i riksdagens kulturutskott, Christer Nylander (FP) sagt: Jag är besviken, bestört och bekymrad över att pensionsfrågan inte fick en lösning nu. Kan man hoppas på att frågan aktivt hanteras kulturengagerade Alliansföreträdare i riksdagen?

Även om kulturbudgeten tillförs 270 000 000 för ”Kulturarvslyftet” så håller jag inte med med Kaj Schueler, kulturchef på Svenska Dagbladet när han skriver ”Dagens lite loja budskap kan accepteras i en tid av ekonomisk oro men det ger knappast uttryck för en offensiv kulturpolitik”. T.ex. så får Skapande skola´s utbyggnad anstå i avvaktan på rapport från Kulturrådet säger kulturministern. Synd säger säkert många, och jag instämmer.

Det gnäggas nog också rejält surmulet ute kring hästars stall och andra hästfora. Det statliga stödet på nio miljoner kronor försvinner nämligen. Ett tungt besked för hästforskningsmiljöerna men också för hela näringen. Haninge kommun satsar i år 15 000 000 kronor på hästnäringen, b.la. med investeringar i nytt ridhus i Tungelsta och stall vid Skutans Gård. Förutom föreningsstöd till föreningar med ridning på programmet. Men regeringen har tydligen inte en krona att tillgå. Hmmmmm.

Intressant?

Andra bloggare om kultur och kulturbudgeten: Politometern

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,

För övrigt kan jag konstatera att det nu på fredag är exakt tio år sedan som den eritreafödde svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak suttit fängslad utan rättegång. Sverige måste agera!

Jag instämmer också i vad bl.a. Gustav Andersson, centerpartiets landstingsråd i Stockholms län, skriver på Brännpunkt: Annie Johansson bör efterträda Andreas Carlgren som miljöminister.

Inga kommentarer: