torsdag 22 september 2011

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar - centerstämman "rättar" partistyrelsen?

Centerpartiets riksstämma inleds idag. Ett stort antal medlemsförslag, motioner, ska behandlas. Liksom ett antal program. Förnyelsen av Centerpartiet ska fortsätta är huvudbudskapet. Det är bra.

En stilla nåd att bedja om är att den sker utifrån ett kunskapsläge om hur verkligheten ser ut. Låt mig ge ett exempel:

Jag och min centerkollega i Söderhamn, Magnus Svensson, har motionerat om att det ska bli avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål. (Regeringens förslag i budgetproppen är ju klart en stor begränsning.)

Partistyrelsen motiverar sitt avslagsyrkande med att det ”är svårt att definiera nödvändiga avgränsningar”. Lite efterforskningsarbete inför formuleringen av och beslutet om yttrandet, t.ex. att gå till Skatteverkets hemsida hade gett en helt annan bild. Det finns definitioner. Det finns rättsliga utslag. Kort sagt, partistyrelsen kunde hänvisa till rättsläget och istället tillstyrkt motionen. Om det i sak är bra, däremot naturligtvis inte om man inte vill. Två helt olika saker. Nu hoppas jag på att utskottet gör sin hemläxa; tar reda på det faktiska läget och värderar motionens förslag som sådant. Och förhoppningsvis tillstyrker motionen. Avgörandet ligger nu i ombudens hand.

Intressant?

Andra bloggare om Centerpartiet; Politometern

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet,

För övrigt tycker jag det är bra att politikernas pensionsvillkor granskas och diskuteras. Rimliga villkor är viktiga för att partierna ska kunna rekrytera, behålla och utveckla goda företrädare som kan vara med och fatta beslut å medborgarnas vägnar. Det tjänar inte minst skattebetalarna på. Per Gudmundson, Svd, skriver om detta.

Inga kommentarer: