torsdag 20 december 2012

Civilsamhället - ryggraden i samhället?


En hållbar framtid ja så är rubriken för det nya idéprogram för Centerpartiet som presenterades häromdagen. Och programmet är en spännande läsning på många sätt. 

Min glädje fann inga gränser (!) när jag kom till sidan 10 och rubriken ”Civilsamhälle och kulturliv” och läste de åtta första meningarna: Människan är grunden för samhället, och ett levande samhällsliv bygger på att människor kan mötas och samverka. Civilsamhället är därför ryggraden i samhällskroppen. (Min understrykning.) Det engagemang och arbete som läggs ner i föreningar, organisationer och frivilliga sammanslutningar är ovärderligt. Därför måste det frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civilsamhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.

Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.

Visst är civilsamhället viktigt. Ur ett historiskt perspektiv finns väl knappt något som i dagens samhälle inte har sitt ursprung ur civilsamhället. För framtiden kommer också ett aktivt civilsamhället att spela en minst lika central roll. Människor är alltför kreativa och engagerade för att låta bli att aktivt bidra till samhällsutvecklingen. Numera finns ju också en nationell politik för det civilsamhället. 

Om de citerade raderna vinner den kommande stämmans bifall blir det ett ännu mer spännande, utmanande och roligt jobb att företräda partiet i kommuner, landsting/regioner, riksdag och regering. Då behövs det konkreta förslag som kan genomföras som gör att partiet lever upp till dessa stolta principer. En hel del har gjorts och görs men det behövs mycket mer för att ryggraden ska överleva alla ingrepp och påhopp från både klåfingriga politiker som konkurrensstinna marknadsliberaler.

Förbättringsmöjligheter finns dock i programmet när det gäller betydelsen av ett aktivt  civilsamhälle. Det handlar dels om det europeiska samarbetet, dels om världssamfundet. Här måste det bli skärpningar att också här spelar civilsamhället en viktig roll, t.ex. i frågor som rör deltagardemokrati, mänskliga rättigheter, bistånd och att bygga mellanfolkliga relationer.

Mer om civilsamhället kan du läsa här

Inga kommentarer: