måndag 17 december 2012

Konkurrensbegränsning med bidrag för läxhjälp?

Jag tar mig för pannan och utbrister: Det kan inte vara sant! Mattecentrum får avslag på ansökan om bidrag till läxhjälp pga av konkurrensbegränsning.

Beslutet är inte formellt fattat men enligt tidningsuppgifter ska Mattecentrum fått ett muntligt underhandsbesked om kommande avslag. Det dementeras idag av skolborgarrådet Lotta Edholm i Stockholms stad.

Vid skatteutskottets öppna utfrågning fick statssekreterare Hans Lindberg, finansdepartementet, frågan om ideella föreningar även efter införandet av läxRUT, skulle kunna fortsätta ge bort tjänsten gratis läxhjälp. Enligt DN igår svarade Lindberg att det var självklart att den ideella verksamheten inte skulle ses som en konkurrerande verksamhet.

Blir det formella beslutet ett avslag och motivet "konkurrensskäl", ja då finns det en hel att fundera över för lagstiftare,den ideella sektorn och t.ex. landets kommuner.

Inga kommentarer: