torsdag 13 december 2012

Kulturhus för alla

Debatten går hög kring utvecklingen av Kulturhuset i Stockholm. Det är bra med öppen, frisk och utmanande samtal. Inte minst kring kulturpolitiska frågor.

I Haninge 10-årsjubilerade Kulturhuset i Handen. Och i Jordbro planeras för ett nytt, framtida kultur- och föreningshus. Inom ramen för bl.a. Jordbro-dialogen kommer samtal att föras om det framtida huset. I de samtalen hoppas jag att många intresserade Haningebor i kultur- och föreningsliv, men också enskilda förstås, ska delta.
Inga kommentarer: