fredag 21 december 2012

Ideella föreningar är företag?


Marknadsdomstolen meddelade igår domen i målet mellan Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet. En dom som kanske kan få långt större påverkan på Sveriges föreningsliv än vad man kanske kan tro.

Ideella föreningar jämställs med företag och medlemmarna med deras kunder. Är det rimligt? Jag tar mig för pannan. Domen går inte heller att överklaga. Så nu gäller det för regeringen att noga analysera domen, skälen för utslaget och se till att förtydliga lagstiftningen så att detta inte händer igen. Den av riksdagen antagna En politik för civila samhället, riskerar annars att gå på grund. Och den politiken är bra, nu gäller bara att fullfölja den.

I en kommentar säger Karin Mattson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet: Domstolen sätter konkurrensrätten över den grundlagsskyddade föreningsrätten och angriper i praktiken de värden som de ideella föreningarna har byggt upp. Dags alltså för regeringen att ingripa.


Andra bloggare om idrott, föreningar

Inga kommentarer: