tisdag 6 maj 2008

Parterna ska få ta sitt ansvar

Nu ska ett nytt huvudavtal förhandlas fram för den svenska arbetsmarknaden. Tack för det! Det blir säkert bra mycket bättre och "situationsanpassat" än om politiken via lagstiftning ska lägga fast spelreglerna för relationerna på arbetsmarknaden.

Visst är det stora och kanske avgörande skillnader mellan hur parterna på många av de frågor som måste lösas. Just detta kanske borgar för att det blir ett nytt huvudavtal. Det handlar ju om att ge och ta. Som i politiken!

Alternativet till nytt huvudavtal lurar bakom hörnet. Lagstiftning är en ingen bra väg. Erfarenheterna från omvärlden förskräcker.

Centerpartiet växte fram som en del av den organsierade landsbygdsbefolkningen. Vikten av att gå samman för att lösa individuella behov präglade politiken. Här har det dock svajat under senare år när det gäller förståelsen och acceptansen av medborgarnas självorganisering, i olika intresseorganisationer.

Nu hoppas jag på arbetsmarknadens huvudaktörer. Och säkert många med mig.

För övrigt hoppas jag att många människor sluter upp bakom de olika aktiviteter som kommer att arrangeras nu på fredag den 9 maj; Europa-dagen. I Haninge arrangerar vi i kommunledningen ett seminarium för främst politiker, tjänstemän och företrädare för olika intresseorganisationer.

Inga kommentarer: