tisdag 22 juli 2008

Jag, en kandidat till Europaparlamentet?

Nästa år, närmare bestämt söndagen den 7 juni, är det val till Europaparlamentet. I Sverige. Alla EU-medlemmar genomför valet mellan den 4 och 7 juni. Europaparlamentet består av 785 ledamöter och väljs för en period av fem år.

Parlamentet är den enda EU-institution som är direktvalt av medborgarna och som deltar i beslutsprocessen. Man "kontrollerar" också EU-kommissionen, tex hur de hanterar budgeten. Den Europeiska ombudsmannen utses också av parlamentet.

Europaparlamentet har alltså mycket viktigt i det europeiska samarbetet. Och jag vill vara med och ta ett aktivt ansvar för att den kommande valrörelsen får framtidsinriktning. Inte gnällig och anti det europeiska samarbetet. Därför har jag accepterat nomineringen som kandidat för Centerpartiet i det kommande valet.

Jag har lång erfarenhet av europeiskt samarbete som verksamhetsutvecklare i Studieförbundet Vuxenskolan. Jag har varit anställd med ansvar för europeiskt och nordiskt samarbete (numera tjänstledig för att vara fritidspolitiker på heltid). Under närmare tio år var jag vice president i Europeiska rådet för föreningslivet, CEDAG. Dessutom har jag varit expert i olika frågor i EU:s ekonomiska och sociala kommitté, ESK. EU-intresset har också avtecknat sig i att jag, tillsammans med Jan Olsson (svensk ledamot i ESK), skrivit "Föreningslivets EU-handbok". De erfarenheterna vill jag förmedla i min del av den kommande valkampanjen.

Sedan ett år är jag ledamot ev "Europarådets kommunalkongress", CLRAE. Min preminärsession var mycket lärorik. Och gav mycket mersmak! Jag fick ju kongressens stöd i en för Sverige viktig fråga. Ja säkert flertalet länder. (Läs gärna inlägget från den 29 maj.) Så min kandidatur handlar också om att söka bidra till bättre relationer mellan parlamentet och kommunalkongressen.

Först av allt handlar det dock om att vinna tillräckligt starkt stöd i den medlemsomröstning som snart startar inom centerrörelsen.

För övrigt hoppas jag att vädret blir mycket bra ikväll. Ty jag ska åka med SS Blidösund och njuta av Linda Gail Lewis och klassisk rock&roll!

Inga kommentarer: