onsdag 10 december 2008

Bra med enklare start av servicekontor

För en tid sedan föreslog en statlig utredning att det skulle bli enklare att starta lokala servicekontor. Och nu föreslår regeringen t.ex. att det inte ska krävas godkännande av regeringen för att underlätta möjligheterna för mynidgheterna att samarbete.

Det känns bra att regeringen tar till sig lite av utredarens förslag. Och snart kanske det blir rejäla tag som gör det obligatoriskt för alla statliga myndigheter att samverkan med t.ex. kommunerna? För medborgarna finns inga stuprör, för medborgarna gäller det att kunna leva ett gott liv. Och det kan inte göras om myndigheter och kommuner ägnar sig åt att vårda stuprörstänkandet!

Inga kommentarer: