torsdag 18 december 2008

Grundlagsförändringar på gång - tillräckliga eller behövs mer

Idag lämnade Grundlagsutredningen har i dag överlämnat betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) till justitieminister Beatrice Ask. Det är en enig utredning, vilket borgar för (?) att det också kommer att råda mycket bred enighet mellan partierna när riksdagen ska säga sitt.

Utredningen är naturligtvis en stor kompromiss. Allianspartierna har släppt kravet på författningsdomstol och skilda valdagar till kommun- och landstingsfullmäktige. (S) har gått med på att sänka spärren för personval. För att ta några exempel.

När det gäller spärren för personval till riksdagen föreslås en sänkning till fem procent. Eftersom utredningen inte föreslår några ändringar för valen till fullmäktige så kommer samma spärrnivå att gälla för samtliga val. Varför de tre olika valen ska hänga sammen har jag svårt att ta till mig. Istället borde spärren tas bort, kanske i samtliga val. Väljarna måste bemyndigas och få ta sitt fulla ansvar. Och partierna tvingas (?) ta större intryck av medborgarnas val av företrädare.

En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av kommun- eller landstingsinvånarna begär det. Detta är en klar framgång för lokala folkliga initiativ.

Utredningen föreslår också att en bestämmelse om kommunala extra val införs. För att extra val ska hållas krävs att två tredjedelar av ledamöterna i kommun- eller landstingsfullmäktige står bakom det.

Det föreslås också att ett särskilt kapitel om kommunerna införs i regeringsformen. I utredningens förslag finns bl.a. bestämmelser om den kommunala självstyrelsen, t.ex. om kommunal skatteutjämning. Äntligen kanske man ska skriva!

Inga kommentarer: