måndag 15 december 2008

Haningeföretagarna utmanas i klimatpolitiken

Haninge kommun är en av 62 kommuner som deltar i en nationell satsning som syftar till att minska energianvändningen, "Uthållig kommun". Kommunens ambitioner är stora; vi ska minska utsläpp av koldioxid med 25%.

Och nu utmanas företagarna av kommunen. På kommunens hemsida finns ett frågebatteri att fylla i för företagarna i kommunen. Du kan också följa statistiken via samma hemsida.

Kan kommunen och företagarna klara av ambitionerna? Jag är övertygad om att det går att också passera "målet", när vi nu drar åt samma håll och vågar utmana varandra att satsa högt. Alla kan bidra till 100% av sin förmåga!

Inga kommentarer: